MENU

Masz pytania?

Piotr Klukaczyński
Tel. +48 63 249 67 18
Fax +48 63 249 77 54
piotr.klukaczynski@fermintrade.com.pl

 

Geosiatki Asphaltex PET

Geosiatka ASPHALTEX PET - to geosiatka poliestrowa wytwarzana nowoczesną technologią tkacką.
Powleczona jest warstwą bitumiczną, która zapewnia ich prawidłową sczepność. Otrzymany materiał charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i trwałością połączeń węzłowych
Wytrzymałości geosiatki: 20/20, 40/40, 50/50, 60/60, 80/80, 100/100.
 
ASPHALTEX PET stosuje się do:
  1. zbrojenia warstw asfaltowych, nawierzchni podatnych lub półsztywnych, autostrad, lotnisk, dróg, ulic;
  2. wzmacniania oraz stabilizacji bitumicznych warstw jezdnych dróg;
  3. naprawy nawierzchni asfaltowych.
Normy ISO: EN 15381:2008

Zarówno technologia produkcji oraz użyte surowce dają gwarancję wysokiej jakości produktu i długoletnią trwałość parametrów technicznych. Wysoką jakość produktu potwierdzają wyniki badań wykonane w niemieckim akredytowanym laboratorium Kiwa MPA Bautest GmbH Niederlassung TBU Greven.
 
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH "Machina-TST" GGR ASPHALTEX PET
 
  Zasadnicza charakterystyka   Jednostka Własności użytkowe Norma testowania Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Lp.   20/20 40/40 50/50 60/60 80/80 100/100
1. Wytrzymałość na rozciąganie Wzdłuż kN/m 22 (-2) 44 (-4) 55 (-5) 66 (-6) 88 (-8) 110 (-10) DIN EN ISO 10319 EN 15381-2008
Wszerz 22 (-2) 44 (-4) 55 (-5) 66 (-6) 88 (-8) 110 (-10)
2. Wydłużenie przy obciążeniu maksymalnym, Wzdłuż % 13 (+/-3) 13 (+/-3) 13 (+/-3) 13 (+/-3) 13 (+/-3) 13 (+/-3) DIN EN ISO 10319 EN 15381- 2008
Wszerz 13 (+/-3) 13 (+/-3) 13 (+/-3) 13 (+/-3) 13 (+/-3) 13 (+/-3)
3. Siła przy wydłużeniu 2%, Wzdłuż kN/m 6.1 (-1) 6.0 (-1) 12.6 (-1) 14.9 (-1) 19.2 (-1) 23.2 (-1) DIN EN ISO 10319 EN 15381-2008
Wszerz 3.7 (-1) 4.8 (-1) 12.8 (-1) 15.8 (-1) 19.3 (-1) 20.6 (-1)
4. Siła przy wydłużeniu 3%, Wzdłuż kN/m 7.2 (-1) 7.0 (-1) 14.7 (-1) 17.2 (-1) 21.5 (-1) 26.2 (-1) DIN EN ISO 10319 EN 15381-2008
  Wszerz 4.8 (-1) 5.7 (-1) 15.7 (-1) 19.5 (-1) 22.9 (-1) 25.8 (-1)
5. Siła przy wydłużeniu 5%, Wzdłuż kN/m 9.6 (-1) 10.0 (-1) 19.8 (-1) 22.9 (-1) 25.9 (-1) 33.1 (-1) DIN EN ISO 10319 EN 15381-2008
Wszerz 6.2 (-1) 6.7 (-1) 20.3 (-1) 25 (-1) 27.9 (-1) 32.4 (-1)
6. Odporność na przebicie dynamiczne (Dc)     Właściwości użytkowe nieustalone Właściwości użytkowe nieustalone Właściwości użytkowe nieustalone Właściwości użytkowe nieustalone Właściwości użytkowe nieustalone Właściwości użytkowe nieustalone DIN EN ISO 13433 EN 15381-2008
7. Odporność na przebicie statyczne (Fp)     Właściwości użytkowe nieustalone Właściwości użytkowe nieustalone Właściwości użytkowe nieustalone Właściwości użytkowe nieustalone Właściwości użytkowe nieustalone Właściwości użytkowe nieustalone DIN EN ISO 12236 EN 15381-2008
8. Charakterystyczny rozmiar otworu     Właściwości użytkowe nieustalone Właściwości użytkowe nieustalone Właściwości użytkowe nieustalone Właściwości użytkowe nieustalone Właściwości użytkowe nieustalone Właściwości użytkowe nieustalone DIN EN ISO 12956 EN 15381-2008
9. Wodoprzepuszczalność (Wskaźnik prędkości przepływu)     Właściwości użytkowe nieustalone Właściwości użytkowe nieustalone Właściwości użytkowe nieustalone Właściwości użytkowe nieustalone Właściwości użytkowe nieustalone Właściwości użytkowe nieustalone DIN EN ISO 11058 EN 15381-2008
10. Trwałość (Załączni B)     Pokryć w ciągu dwóch tygodni po zainstalowaniu Pokryć w ciągu dwóch tygodni po zainstalowaniu Pokryć w ciągu dwóch tygodni po zainstalowaniu Pokryć w ciągu dwóch tygodni po zainstalowaniu Pokryć w ciągu dwóch tygodni po zainstalowaniu Pokryć w ciągu dwóch tygodni po zainstalowaniu DIN EN ISO 14030 EN 15381-2008
      Przewiduje się
trwałość przez
minimum 25 lat w normalnym
gruncie z 4 < pH < i temperaturami gruntu
25°C
Przewiduje się
trwałość przez
minimum 25 lat w normalnym
gruncie z 4 < pH < i temperaturami gruntu
25°C
Przewiduje się
trwałość przez
minimum 25 lat w normalnym
gruncie z 4 < pH < i temperaturami gruntu
25°C
Przewiduje się
trwałość przez
minimum 25 lat w normalnym
gruncie z 4 < pH < i temperaturami gruntu
25°C
Przewiduje się
trwałość przez
minimum 25 lat w normalnym
gruncie z 4 < pH < i temperaturami gruntu
25°C
Przewiduje się
trwałość przez
minimum 25 lat w normalnym
gruncie z 4 < pH < i temperaturami gruntu
25°C
DIN EN ISO 12447 EN 15381-2008
do góry