MENU

Masz pytania?

Piotr Klukaczyński
Tel. +48 63 249 67 18
Fax +48 63 249 77 54
piotr.klukaczynski@fermintrade.com.pl

 

GEOSYNTETYKI

Geosyntetykami określa się produkty polimerowe, które wbudowuje się w grunt w celu spełnienia określonych funkcji. Mogą to być :


Przedruk za zgodą Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Oryginały norm dostępne są w Wydziale Sprzedaży PKN oraz w autoryzowanych przez PKN punktach dystrybucji.

Geosyntetyki najczęściej wykorzystuje się w budownictwie drogowym, kolejowym, przy budowie składowisk, nasypów, zbiorników wodnych.

Wśród geosyntetyków wyróżnia się: geowłókniny, geotkaniny, geosiatki, geomembrany, geowykładziny bentonitowe, geopianki i geokompozyty.

Obecna oferta Fermintrade dotyczy geowłóknin, geotkanin  i geosiatek , które są najczęściej stosowanymi geosyntetykami.

W sprawie doboru rodzaju geosyntetyków i otrzymania oferty prosimy o kontakt z:
Piotr Klukaczyński - Manager ds. Sprzedaży i Logistyki
Tel.: +48 63 249 77 18
piotr.klukaczynski@fermintrade.com.pl

 

do góry