MENU

Masz pytania?

Piotr Klukaczyński
Tel. +48 63 249 67 18
Fax +48 63 249 77 54
piotr.klukaczynski@fermintrade.com.pl

 

Geowłókniny Canvalan

Geowłókniny to płaskie geosyntetyki produkowane z włókien polipropylenowych lub poliestrowych. Najważniejsze parametry charakteryzujące geowłókninę, które często decyduja o jej zastosowaniu jest jej gramatura, wytrzymałośc na zerwanie, wydłużenie względne , parametr CBR (przebicie dynamiczne) oraz wodoprzepuszczalność.
Geowłókniny najczęściej wykorzytuje się w warstwach separacyjnych, filtracyjnch oraz ochronnych.

W swojej ofercie szczególna uwagę poświęcamy polipropylenowym geowłókninom Canvalan wykonanej w technologii spundbond.

To jedna  z najlepszych propozycji geowłóknin na rynku polskim łącząca w sobie wysokie parametry techniczne produktu oraz bardzo atrakcyjna cenę.
 
  Nazwa parametru Jednostka Canvalan
100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
1 Masa powierzchniowa
(ISO 9864)
g/m2 100±10 150±15 200±20 250±25 300±30 350±35 400±40 450±45 500±50 550±55 600±60
2 Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż pasma (min.)
(ISO 10319)
kN/m 5.5(-1) 9.5(-1) 13.0(-1) 15.0(-1) 17.5(-1,5) 19.5(-1,5) 21,0(-2) 25.0(-2) 27.5(-2,5) 30.5(-3,5) 34.0(-4)
3 Wytrzymałość na rozciąganie wszerz pasma (min.)
(ISO 10319)
kN/m 4.4(-1) 9.0(-1) 11.0(-1) 14.0(-1) 16.5(-1,5) 18.5(-1,5) 20,5(-2) 24.5(-2,5) 26.5(-2,5) 29.5(-3) 23.0(-4)
4 Względne wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu, wzdłuż pasma (nie większe niż)
(ISO 10319)
% 80(±20) 80(±20) 80(±20) 80(±20) 80(±20) 80(±20) 80(±20) 80(±20) 80(±20) 80(±20) 80(±20)
5 Względne wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu wszerz pasma ( nie większe niż)
(ISO 10319)
% 90(±20) 90(±20) 90(±20) 90(±20) 90(±20) 90(±20) 90(±20) 90(±20) 90(±20) 90(±20) 90(±20)
6 Grubość przy nacisku 2kPa
(ISO 9863-1)
mm 0,8(±0,1) 1(±0.1) 1,2(±0,1) 1,4(±0,1) 1,7(±0,2) 1,8(±0,2) 2,0(±0,2) 2,2(±0,2) 2.4(±0.2) 2.6(±0.2) 2.8(±0.3)
7 Szerokość rolki cm 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430
8 Wytrzymałość na przebicie statyczne(metoda CBR), (nie mniejsza niż)
(ISO 12236)
N 800
(-100)
1200
(-100)
1400
(-200)
1900
(-400)
2300
(-300)
2800
(-500)
3300
(-500)
3500
(-500)
3700
(-500)
3800
(-500)
3900
(-500)
9 Odporność na przebicie dynamiczne (metoda spadającego stożka), (nie większa niż)
(ISO 13433)
mm 43(+1) 32(+3) 21(+4) 20(+3) 19(+2) 15(+3) 14(+3) 13(+2) 12(+2) 10(+2) 8(+2)
10 Wymiar  porów, Q90,
(ISO 12956)
μm 140(±25) 125(±25) 120(±25) 115(±25) 115(±25) 115(±25) 110(±25) 110(±25) 110(±25) 100(±25) 100(±25)
11 Wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny  wskaźnik szybkości VI H50 (ΔH = 50 mm), (nie mniejsza niż)
(ISO 11058)
mm/s 0,1
(-0,02)
0,08
(-0,02)
0,08
(-0,02)
0,07
(-0,02)
0,05
(-0,02)
0,05
(-0,02)
0,05
(-0,02)
0,04
(-0,02)
0,04
(-0,02)
0,04
(-0,02)
0,04
(-0,02)
12 Surowiec   Polipropylen

W przypadku zainteresowania geowłókniną o parametrach technicznych innych niż zawarte w tabeli, prosimy o kontakt z naszym konsultantem:
Piotr Klukaczyński
Tel. +48 63 249 77 18

Geowłókniny oferujemy w standardach 5,2m; 4,3m i 2m szerokości rolki. Inne wymiary możliwe są po uzgodnieniach z Klientem i Producentem.
 

Przykłady zastosowań geowłóknin Canvalan

      
Obwodnica miejscowości Stawiska

           
System drenażowy lotniska w Dęblinie
do góry